Начало » Пресцентър » Новини » Трима са кандидатите за проектиране и строителство на I-ия етап от Западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37, осигуряващ връзката с АМ „Тракия“

Трима са кандидатите за проектиране и строителство на I-ия етап от Западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37, осигуряващ връзката с АМ „Тракия“

08.07.2014 17:28

P7080645.JPGТри са отворените оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство на обект“. Проектът е по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.


Обществената поръчка е за:

  • Проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на път II-37 АМ „Тракия“ - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685 на обект: Изграждане на път II-37 АМ „Тракия“ - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685. Начало на участъка е в края на с. Гелеменово, а краят е при кръстовището с ул. „Стоян Ангелов” в гр. Пазарджик. Дължината на участъка е 7.275 км.
  • Проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на път II-37 Пазарджик – Пещера - „Западен обход на гр. Пазарджик“ – I-ият етап е в участъка между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Любен Боянов“ - от км 125+800 до км 127+340.

Отворени са офертите на:

  • Лена Енженярия и Конщрусойш А. Д.;
  • ДЗЗД „Пътища Пазарджик 2014“, в което участват: „ПСТ Холдинг“ ЕАД, „Виа План“ ЕООД, "АБ“ АД и „Пътстройинженеринг“ АД;
  • ДЗЗД „Агромах-Еко Хидро 90“, в което участват: „Агромах “ ЕООД и „Еко – хидро - 90“.

Индикативната стойност на поръчката е 13 млн. лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.