Начало » Пресцентър » Новини » Трима са кандидатите за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-207 – основна връзка на област Силистра с АМ „Хемус“

Трима са кандидатите за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-207 – основна връзка на област Силистра с АМ „Хемус“

31.10.2014 17:08

cold_recycling.jpgТри са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на 18,7 км от път ІІІ-207 Ветрино – Тервел - границата ОПУ Силистра от км 8+877,8 до км 15+580,75 и от км 51+848 до км 63+864,69, в областите Варна и Добрич.


 

 

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

  • ДЗЗД „Пътища 79“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД;
  • „Автомагистрали Черно море“ АД;
  • ДЗЗД „ПОНТ“, в което са: „Хидрострой“ АД и  „Инжстройинженеринг“ ЕООД.

Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран, преминава през селата Добротич, Калоян, град Тервел и Честименско. Третокласният път осигурява връзката на област Силистра с АМ „Хемус“ на територията на област Варна, както и между общините Ветрино и Тервел. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 11 245 685 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

През 2011 г. по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., като част от лот 7, бяха рехабилитирани близо 18 км от път ІІІ-207 /І-2/ - о.п. Шумен - Девня - Ветрино - Векилски от км 0+250 до км 9+000 и от км 15+620 до км 24+500.

Отворени са и офертите за консултантска услуга при рехабилитацията на 19,6 км от път III-818 Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683,20, в област Монтана.

Отворените 7 оферти са на:

  • „Трафик холдинг“ ЕООД;
  • „Консултантска инженерна група“ ООД;
  • „Рутекс“ ООД;
  • „Трансконсулт - БГ“ ООД;
  • „Пътинвест Инженеринг“ АД;
  • „Пътконсулт 2000“ ЕООД;
  • Обединение „Строл – Три ЕС“, в което участват: „Строл 1000“ АД и „Три Ес“ ООД.

Проектите – лот 79 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-207 Ветрино – Тервел - границата ОПУ Силистра от км 8+877,8 до км 15+580,75 и от км 51+848 до км 63+864,69, и лот 72 Рехабилитация и реконструкция на път III-818 Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683,20, са предвидени за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Те ще бъдат финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.