Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят ценовите оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

Утре се отварят ценовите оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

18.09.2014 15:13

DSC_2339.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.


Обществената поръчка за поддържане на републиканската инфраструктура в Югоизточен район е по 4 обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 – ОПУ-Бургас;
  • Обособена позиция №2 – ОПУ-Сливен;
  • Обособена позиция №3 – ОПУ-Стара Загора;
  • Обособена позиция №4 – ОПУ-Ямбол.

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца.

 

Офертите ще бъдат отворени от 15.00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ.