Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят ценовите оферти за разширен идеен проект за обхода на град Габрово и тунела под връх Шипка

Утре се отварят ценовите оферти за разширен идеен проект за обхода на град Габрово и тунела под връх Шипка

20.02.2014 16:22

Logo-OPT.png

Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Изработване на Разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“.

 


Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Целта е да се определи оптималната дължина на тунела под връх Шипка, с доказана техническа и икономическа целесъобразност на местата на порталите и да се оформят функционално и архитектурно в съответствие с околната среда видимите части на конструкцията, съоръженията и инсталациите в тунела.

Офертите ще бъдат отворени в 11.00 ч. в зала 702, в сградата на АПИ.