Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Перник и София

Утре се отварят ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Перник и София

02.06.2015 15:16

Remont_9115565.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, по обособена позиция №3 –републиканските пътища в област Перник и обособена позиция № 4 – за републиканската инфраструктура в област София.


 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.

Ценовите оферти ще бъдат отворени в 11.00 ч., в зала 701, в АПИ.