Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за доставка на канцеларски материали за нуждите на АПИ

Утре се отварят офертите за доставка на канцеларски материали за нуждите на АПИ

22.06.2015 11:02

api_building_new.jpgУтре ще бъдат отворени офертите в открита процедура за: “Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ“. Поръчката е с две обособени позиции: 


  • позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ;

  • позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца.

 Офертите ще бъдат отворени от 15.00 ч. в зала 702, в АПИ.