Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 12 км от път II-59 Момчилград - Крумовград

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 12 км от път II-59 Момчилград - Крумовград

09.10.2014 13:03

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 12,1 км ог път II-59 Момчилград - Крумовград от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+439, в област Кърджали.

 


Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 031 574 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Проектът - лот 74, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“) със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за строителния надзор ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 701, а за изпълнител на строителните дейности от 14.00 ч. в зала 605, в сградата на АПИ.