Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 26 км от път III-504 Самоводене – Обединение в област Велико Търново

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 26 км от път III-504 Самоводене – Обединение в област Велико Търново

03.11.2014 16:00

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритите тръжни процедури за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 26,056 км от път III-504 Самоводене – Обединение от км 0+000 до км 26+056.4, в област Велико Търново. 


Началото на участъка от път III-504 започва при кръстовището с път I-5 Полски Тръмбеш – Велико Търново, преминава през с. Самоводене, с. Ресен, с. Стефан Стамболово и завършва в с. Обединение - на около 150 м след кръстовището с път ІІІ-502 Полски Тръмбеш – Павликени. Освен рехабилитация и реконструкция на пътя е предвидено и изграждането на нова колекторна система в с. Ресен, както и монтаж на нови предпазни огради на целия участък от път III-504.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 14 847 380 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Проектът - лот 80, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

 

Офертите за консултантската услуга ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 701, а за изпълнител на строителните дейности от 14.00 ч., в зала 701в АПИ.