Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 9 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 9 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница

27.10.2014 17:50

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията на 9,3 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница от км 0+000 до км 9+339.20, в област Перник.


 

 

Началото на рехабилитирания участък е при кръстовището с път I-1 София - Перник при км 285. Преминава през селата Драгичево, Рударци, Кладница и завършва в района на хижа „Селимица“.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 7 716 214 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Проектът – лот 77, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за строителния надзор ще бъдат отворени от 12.00 ч., а за изпълнител на строителните дейности от 14.00 ч. в зала 701, в сградата на АПИ.