Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят се офертите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

Утре се отварят се офертите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

07.10.2014 15:15

P4299193.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район, стопанисвани от АПИ.

 

 


 

Комисията ще отвори постъпилите оферти за обособени позиции №1 и №3 – републиканските пътища на територията на областите Видин и Монтана.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.

Офертите ще бъдат отворени от 14.00 ч. в зала 605, в АПИ.