Начало » Пресцентър » Новини » Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

21.01.2014 17:20

Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища“.


 


Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Целта на проучването е да се анализират обществените нагласи към текущите политики и практики за поддържка на пътната мрежа, да се оцени ефективността на проектите по ОПТ и останалите програми и т. н.

                Отварянето на офертите e от 10:00 ч. в зала 701, в сградата на АПИ.