Начало » Пресцентър » Новини » Утре ще бъдат отворени офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 17 км от път III-4082 Чешма - Кесарево

Утре ще бъдат отворени офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 17 км от път III-4082 Чешма - Кесарево

20.10.2014 16:16

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията на 17,3 км от път III-4082 Чешма - Кесарево от км 23+300 до км 40+650, в област Велико Търново.


 

 

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 869 753 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Проектът – лот 86, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“) със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за строителния надзор ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 701, а за изпълнител на строителните дейности от 14.00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ.