Начало » Пресцентър » Новини » Утре в АПИ ще бъдат отворени офертите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

Утре в АПИ ще бъдат отворени офертите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

10.02.2014 14:19

imagesLSQRR1Z6.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата”.

Офертите ще бъдат отворени в 14.00 ч., в зала 702, в сградата на АПИ.