Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обект „I-5 Кърджали-Подкова“

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обект „I-5 Кърджали-Подкова“

22.06.2011 12:14

100_1024.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура бяха отворени и огласени ценовите оферти за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект:


 

Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 (рехабилитация и реконструкция – от км 342+639.41 до км 350+858,31 и ново строителство - от км 343+200 = 349+996 (от рехабилитацията) до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368)“.

Бяха отворени следните ценови офертив лева без ДДС:

1. Трафикконсулт БГ“ ЕООД, гр. Аксаково – 243 000 лв.;

4. „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София– 198 304 лв.

5. „Рутекс“ OОД, гр. София – 670 777 лв.

8. ДЗЗД Обединение „Подкова 2011“, гр. София – 760 000 лв.

9. Обединение„Трансеко“, гр. София - 219 880 лв.

10. ДЗЗД „ИнфраструктураМагистралнипътища“ гр. София 189 000 лв.

Изпълнението на обекта ще бъде съфинансирано от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.