Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

12.02.2013 14:46

P2123126.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград – етап І от проект: „Подготовка на проект (Е-79) Видин – Монтана” както следва:

Участък № 1: Път І-1 Ружинци – Монтана - от км 61+750 до км 102+060, с приблизителна дължина 40.310 км;

  • Участък № 2: Път І-1 Монтана – Враца - от км 111+305.50 до км 140+008, с приблизителна дължина 28.703 км.

Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:


 

1. „Трафик Холдинг” ЕООД, гр. Аксаково - 1 744 011,17 лв.;

2. „Инжконсултпроект” ООД, гр. Варна - 910 821,80 лв.;

3. Обединение „Булчех”, в което участват: "Пътконсулт 2004" ООД гр. Шумен и "Валбек" ООД Чехия гр. Шумен - 1 650 000,00 лв.;

4. „Пътпроект” ЕООД, гр. София – 1 581 998,92 лв. ;

5. Консорциум „Текопи Видин - Ботевград 2013”, в което участват: "Текопи" АД Испания и "Текопи инженеринг" АД гр. София гр. София - 1 067 710,98 лв.;

6. „Пътпроект 2000” ООД, гр. София – 1 139 820,00 лв. ;

7. ДЗЗД „Виа План – Бурда”, гр. София, в което участват: "Виа План" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД – 960 120,03 лв.;

8. „Трансконсулт – 22” ООД, гр. София – 1 649 034,68 лв.;

9. „Рутекс” ООД, гр. София – 1 048 849,00 лв.;

10. Консорциум „Мости”, гр. София, в което участват: "Мости България" ООД гр. София и "Мости Катовице" ООД, Полша – 971 890,00 лв.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.