Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780“

В АПИ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780“

28.03.2012 16:35

28_03_12.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга  във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:

Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780“

 


 

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

1. „Трафикконсулт БГ“  ЕООД- 10:22 часа/26.03.2012г.

2. ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“ - 13:46 часа/26.03.2012г.

3. „Пътинвест инженеринг“ АД -13:47 часа/26.03.2012г.

4. „Интегра инженеринг” ЕООД- 13:51/26.03.2012г.

5. „Трансконсулт БГ” ООД – 14:43/26.03.2012 г.

6. „Рутекс“ ООД – 15:38/26.03.2012г.

7. ДЗЗД „Ежис Пътища- България“ – 16:39/26.03.2012г.

8. ДЗЗД „Ен Ар Инфрам-1“ – 16:42/26.03.2012г.

Проектът е предвиден за финасиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.