Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за надзор на рехабилитацията на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на рехабилитацията на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

05.03.2013 13:50

site_ready_05_03_2013.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството по проект “Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/ км 94+372.44 (по проект)”.

Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  • „Трафик холдинг” ЕООД;
  • „Рутекс” ООД;
  • „Трафикконсулт-БГ” ООД;
  • „Пътинвест-инженеринг” АД;
  • „Пътконсулт 2000” ЕООД;
  • „ТРИ–ЕС” ЕООД;
  • „Ежис България ЕООД;

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.