Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за надзор на три обекта от етап V на ОПРР

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на три обекта от етап V на ОПРР

09.04.2013 14:35

Logo-OPRR.pngВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г."

- Обособена позиция № 1 – „Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с обща дължина 17.460 км, област Велико Търново”;

- Обособена позиция № 2 – „Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе-Опака от км 38+365 до км 52+553, с обща дължина 14.188 км, област Търговище”;

- Обособена позиция № 3 – „Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с обща дължина 14.615 км, област Ямбол”.

Проектът се  финансира със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007” Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

 


Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловоството на АПИ:

1. “ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД

2. “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

3. “ТРИ - ЕС” ООД

4. “ТРАНСКОНСУЛТ - БГ” ООД

5. “РУТЕКС” ООД

6. “ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД

7. ДЗЗД “ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64”

8. “ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД