Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

12.04.2013 15:46

DSC_0432-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  1. ДЗЗД „Интегра Хил“ , в което участват: „Интегра инжереринг“ ЕООД и „Хил интернешънъл Н.В.“ гр.Амстердам;
  2. ДЗЗД „Прометра BG“ , в което участват: „Трафик холдинг“ЕООД;
  3. Обединение „Инфрам“ , в което участват: „Инфрам“  АД и „Инфрам“ ЕООД;
  4. ДЗЗД „СОП-Западна дъга“ , в което участват: „Мот мактдолад Лимитид“ и „Логистика 21“ ЕООД;
  5. Обединение „СОП-Западна дъга 2013 ПП“ , в което участват: „Пътинвест-инженеринг“ АД и „Пътпроект“ ЕООД;
  6. ДЗЗД „Ежис Пътища България“ , в което участват: „Ежис Рут-Сеторит“ – Франция и „Ежис България“ ЕАД;
  7. Сдружение „София Запад 2013“ , в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“  ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД инженеринг С.р.л“