Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за строителството на обходен път на град Монтана

В АПИ бяха отворени офертите за строителството на обходен път на град Монтана

18.04.2012 13:06

Logo-OPT.pngНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на обект: „Път I-1 (E79) обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20”.

 


 

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

  • Конструксионес Рубау АД;
  • Консорциум „МАКС БЬОГЛ – Инжстрой Монтана 2012”;

-        МАКС БЬОГЛ Бауунтернемунг ГмБх;

-        „Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна;

  • Консорциум „Монтана ринг”;

-        „ГБС Инфраструктурно строителство”  АД – гр. София;

-        „Пътстрой – 92” АД – гр. София;

-        „Автомагистрали Хемус” АД – гр. София;

-        „Гарант -90- Цонев и СИЕ” – гр. Варна;

  • Сдружение „Монтана ринг 2012”

-        „ПСТ Холдинг” АД, гр. София;

-        Конструктор инженеринг Сплит – Хърватия;

  • Консорциум „Копаса Пътстрой – Монтана”

-        „Акционерно дружество за строителство и услуги Копаса” – Испания;

-        „Пътстрой”  ООД – гр. Стара Загора;

  • Обединение „Обход Монтана”

-        „Трейс груп холд” АД – гр. София;

-        „Пи Ес Ай”–  гр. Стара Загора.

 

Проектът се финансира по ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.