Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за допълнително проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за допълнително проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

11.03.2013 11:58

logo_2EU-EN.jpgНа 12.03.2013 г., вторник, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". На отварянето им ще присъства председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отварянето на ценовите предложения е от 13:30 ч. в зала 406А, в сградата на АПИ.