Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

17.02.2014 13:03

api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.

 


Целта е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за степента на въздействие и екологична оценка (ЕО), за инвестиционни предложения на АПИ, на базата, на които да бъдат издадени решения по ОВОС, оценка за съвместимост и екологична оценка за реализация на обектите.

В докладите ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие. Експертите ще се произнасят със становища относно изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.

Офертите ще бъдат отворени в 10.30 ч., в зала 605, в сградата на АПИ.