Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

11.04.2013 12:03

TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgНа 12.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”.

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Събитието ще се състои от 14:30 ч. в зала 701, ет. 7 в сградата на АПИ.