Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на рехабилитацията на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на рехабилитацията на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

05.03.2013 08:11

TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ днес ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството по проект “Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/ км 94+372.44 (по проект)”.

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Събитието e от 13.00 ч. в зала 605, ет. 6 в сградата на АПИ.