Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

25.04.2013 12:08

logo_2EU-EN.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309".

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Събитието e от 11.00 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.