Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за участие в процедура за преценка на необходимостта от ОВОС

В АПИ ще бъдат отворени офертите за участие в процедура за преценка на необходимостта от ОВОС

27.01.2014 10:37

api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС /Екологична оценка /ЕО/“.


 

Целта е сключването на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнителя за срок от две години, с което да бъдат изработвани информации за преценка за ОВОС/ЕО за инвестиционни предложения на АПИ, на базата на които да бъдат издадени решения за реализация на обектите. В разработките при необходимост ще бъдат заложени мерки на намаляване на отрицателното въздействие.

Експертите ще се произнасят със становища за изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.

Офертите ще бъдат отворени от 14.00 ч. в сградата на АПИ.