Начало » Пресцентър » Новини » Започва строителството на обходния път на Враца

Започва строителството на обходния път на Враца

07.03.2013 13:00

site-07_03_2013.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров подписа договора за строителство на обект: „Обходен път на гр. Враца – път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Договорът за строителство на обходния път на гр. Враца е за 14 600 989.45 лв. с ДДС. Изпълнител е Обединение „Обход Враца”, в което участват „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. От страна на строителя договора подписа инж. Цветан Цонев. На церемонията присъстваха министър Лиляна Павлова, членовете на УС на АПИ г-жа Лазаринка Стоичкова и инж. Илиана Захариева и др.


Общата дължина на участъка е 6,817 км. Проектът включва изграждането на един пътен възел, две четириклонни и едно кръгово кръстовище и др. Срокът за изпълнение е 360 календарни дни.

Обектът е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV. Като участък от път Е-79 по него се осъществяват транспортни връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат ще се увеличат транзитните потоци в Северозападна България, като направлението ще се използва по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

Предстои подписването и на договора за строителен надзор с „Трафик холдинг“ ЕООД.