Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Отварят се офертите за строителство на обходния път на Димово

26.05.2014 13:32
dimovo_E79.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за  „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“. Проектът е по програмата „Ново строителство“ на АПИ и обектът ще се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет. Индикативната стойност на проекта е 9,9 млн. лв. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни от датата на сключване на договора.  

Утре се отварят ценовите оферти за автоматизирано събиране на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища

26.05.2014 13:30
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  

В понеделник шофьорите да карат внимателно по АМ „Струма“ между Долна Диканя и Дупница. В отсечката ще се извършват тестове с дефлектограф

23.05.2014 15:48
Deflectograph_Motorway.jpgНа 26.05.2014 г., понеделник, между 8 ч. и 17 ч. в участъка от АМ „Струма“ – лот 1, от км 305 до км 322 ще се извършват тестови изследвания на носимоспособността на пътната конструкция със специална машина – дефлектограф по цялата дължина на трасето, в двете посоки на движение.

Отварят се ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на над 32 км от АМ „Тракия“

23.05.2014 15:35
Trakia_lot_4_2_09_07_2013.JPGНа 26.05.2014 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект „Транзитни пътища V“ Лот 27А.

Стартира обществената поръчка за изграждането на обходния път на Пазарджик

22.05.2014 16:42
Pazardjik_tabela.jpgОткрита е обществената поръчка за изграждането на 1,5 км от път II-37, който ще изведе движението извън чертите на гр. Пазарджик. Поръчката включва проектиране и строителство /инженеринг/ на западния обход на гр. Пазарджик – в участъка между бул. „Ал.Стамболийски“ и ул. „Любен Боянов“ от км 125+800 до км 127+340.

Стартира обществената поръчка за изграждането на 31,5 км от път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път

21.05.2014 16:00
Kalotina_Road.jpgОткрита е обществената поръчка за изграждането на 31,5 км от път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 32+447. Процедурата ще бъде една с 2 обособени позиции - от ГКПП Калотина до Драгоман и от Драгоман до п. в. „Храбърско“.

Отворени са ценовите оферти за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища

21.05.2014 15:30
P5219366.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ.  

3 са ценовите оферти за изработване на изходни данни за обекти, с които АПИ ще кандидатства за финансиране до 2020 г.

21.05.2014 15:20
OP-21.05.14.jpgВ АПИ бяха отворени ценовите оферти за изработване на изходни данни за проектиране на рехабилитация на обекти, с които ще се кандидатства за финансиране от европейските фондове през програмен период 2014-2020 г.

Утре между 6 ч. и 17 ч. шофьорите да карат внимателно по Южната дъга на Софийския околовръстен път. От отсечката ще се вземат проби с мобилна сонда

20.05.2014 18:15
am_trakia_1.jpg Утре - 21 май, между 6 ч. и 17 ч. в участъка от път II-18 на Софийския околовръстен път от км 43+000 до км 42+000 в посока от Перник към „Младост“ със специална мобилна сонда ще бъдат взети проби от пътната настилка. За повишаване на безопасността на движението е необходимо шофьорите да карат внимателно, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движението в отсечката между от км 43+000 до 42+000, пътувайки от Перник към „Младост“.  
RSS Icon