Начало » Пресцентър » Новини

Новини

От ОПРР са осигурени 22 млн. лв. за рехабилитацията на близо 35 км републикански пътища

22.03.2013 10:58
signing_OPRR_22_03_2013.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Деница Николова подписаха договори за 22 млн. лв. за рехабилитацията и реконструкцията на близо 35 км републикански пътища. На церемонията присъства и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ. Осигурените средствата са от икономиите, реализирани в проведените вече тръжни процедури по ОПРР. Те ще бъдат използвани за финансирането на 2 проекта, които са на териториите на областите Враца и Ямбол.

Със средства от ОП „Регионално развитие“ ще се рехабилитират 35 км републикански пътища

22.03.2013 07:34
Logo-OPRR.pngДнес председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ Деница Николова ще подпишат два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”. На церемонията ще присъства и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ. Одобрени за финансиране са 2 проектни фиша. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 22 млн. лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие.    

10 са подадените оферти за проектиране и строителство на първия участък на път І-8 Калотина - СОП

15.03.2013 15:19
P3153438-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 Калотина – СОП, участък 1 от км 1+000 до км 32+447“. На събитието присъстваха председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров и инж. Илиана Захариева, член на УС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловоството на АПИ:

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

14.03.2013 14:04
logo_2EU-EN.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”.  

В АПИ ще бъдат отворени офертите за проектиране и строителство на първия участък на път І-8 Калотина-СОП

14.03.2013 11:29
logo_2EU-EN.jpgНа 15.03.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Офертите ще бъдат отворени от 12:00 часа, в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма“

13.03.2013 14:17
logo_2EU-EN.jpgНа 14.03.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект „АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Офертите на допуснатите до този етап участници ще бъдат отворени от 14:00 часа, в зала 701, ет. 7 в сградата на АПИ.

4 са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

12.03.2013 12:54
site_ready-3.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Офертите на кандидатите бяха отворени в присъствието на инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на АПИ, представители на фирмите кандидати и др. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща следните показатели:

В АПИ бяха отворени офертите за изпълнител на два подобекта на лот 1 от АМ „Струма”

12.03.2013 12:36
logo_2EU-EN.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни  работи на Обект: „АМ „Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000” с два обособени подобекта, както следва: Подобект № 1: Усилване на земната основа с механична стабилизация на обособени участъци по трасето на обекта в резултат на форсмажорни обстоятелства. Подобект № 2: Допълнителни Земни и Пътни работи в т.ч. доставка на материал по приложено километрично описан участък от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”, от км 314+790 до км 315+380.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за допълнително проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

11.03.2013 11:58
logo_2EU-EN.jpgНа 12.03.2013 г., вторник, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". На отварянето им ще присъства председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отварянето на ценовите предложения е от 13:30 ч. в зала 406А, в сградата на АПИ.
RSS Icon