Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Две са отворените оферти за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

02.07.2013 17:09
P7024142.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител за ремонтана обект: „Път III-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над път I-6 при км 20+250,в община Николаево, област Стара Загора“. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

Отворени са ценовите предложения за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 в област Добрич

02.07.2013 16:57
P7024127.JPGОтворени са ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161РО001/2.1.-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) – Mали извор – Tервел от км 0 + 000 до км 19 + 032.31, с обща дължина 19, 032 км, в област Добрич”.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за консултантска услуга за строителството на втория участък на път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга

02.07.2013 16:33
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”.  

Отварят се ценовите предложения за строителство на лот 44 от ОПРР

02.07.2013 10:06
oprr-vario.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161РО001/2.1.-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) – Mали извор – Tервел от км 0 + 000 до км 19 + 032.31, с обща дължина 19, 032 км, в област Добрич”.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

01.07.2013 15:03
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за ремонта на обект: Път III-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250”,в община Николаево, област Стара Загора.  Ремонтът на надлеза ще бъде изпълнен по Аварийната програма на АПИ. Целта е да се възстанови съоръжението от щетите след катастрофа на превозно средство с извънгабаритен товар. Ще бъде подобрено технико-експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на обекта. Ще се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, удобство на пътуващите, добро отводняване на надлеза и подходите към него. Офертите на участниците ще бъдат отворени в 14.00 ч. в зала 702 в сградата на АПИ.        

Отворени са ценовите предложения за реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на АМ „Марица“

28.06.2013 17:27
P6284090.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово-Капитан Андреево”, участък Лот 1 „Оризово-Димитровград” от км5+000 до км 36+400 – км 10+500 – „Гита” 110кV; при км 16+430 – „Тракия” 220 кV; при км 16+530 – „Румелия” 220 кV; при км 16+690 – „Иван Попов” 400 кV и Лот 2 „Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 – при км 36+500 – „Клокотница” 110 кV и при км 52+380 – „Константиново” 220 кV”.

13 са отворените оферти за одит на проектите от петия етап на ОПРР

28.06.2013 15:54
P6284117.JPG13 са отворените оферти за избор на изпълнител за извършване на одит на осъществените дейности и отчитане на разходите по проектите от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път ІІІ-112 Добри дол – Монтана и път ІІ-13 Кнежа –Искър, области Монтана и Плевен.Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Нито една оферта не е подадена за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“

28.06.2013 15:46
Razkopki_Mariza.jpgНе са постъпили оферти за участие в откритата процедура за определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“ от км 5+000 до км 70+620. Проект „Изграждане на автомагистрала „Марица” - лот 1 и лот 2” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на АМ „Марица“

27.06.2013 18:13
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово-Капитан Андреево”, участък Лот 1 „Оризово-Димитровград” от км5+000 до км 36+400 – км 10+500 – „Гита” 110кV; при км 16+430 – „Тракия” 220 кV; при км 16+530 – „Румелия” 220 кV;  
RSS Icon