Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Утре инж. Атанасов ще провери напредъка при изграждането на обходния път на Монтана

07.09.2015 11:50
Montana_20.05.15.jpgНа 8 септември инж. Дончо Атанасов - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, ще провери напредъка в строителството на обходния път на гр. Монтана. Проектът „Път I-1 (Е79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Общата дължина на участъка е 12,452 км.  

11 са отворените оферти за изработването на технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

04.09.2015 16:10
balk_overpass_ilystration.jpg11 са отворените оферти за изработването на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447,20 до км 48+611,93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството.

Трима са кандидатите за прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян

04.09.2015 16:02
cadastre.jpgТри са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян.  

8 са отворените оферти за строителен надзор при укрепването на участъци от път III-4404 Габрово - Дебел дял

04.09.2015 15:51
P4299193.JPG8 са отворените оферти за строителен надзор при възстановяването и укрепването на участъци от пътното платно при км 4+250 и при км 11+900 на път ІІІ-4404 Габрово – Трънито - Дебел дял.  

Отварят се офертите за технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

03.09.2015 16:30
balk_overpass_ilystration.jpgУтре ще бъдат отворени офертите за изработването на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството. 

Отварят се офертите за строителен надзор при укрепването на участъци от път III-4404 Габрово - Дебел дял

03.09.2015 15:14
api_building_new.jpg Утре ще бъдат отворени офертите за строителен надзор при възстановяването и укрепването на участъци от пътното платно при км 4+250 и при км 11+900 на път ІІІ-4404 Габрово – Трънито - Дебел дял.  

Утре се отварят офертите за прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград - Смолян

03.09.2015 14:20
P7154307_markirovka.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян.

Стартира обществена поръчка за изработването на проект за укрепване на участък от път I-3 Бяла - Ботевград при с. Козар Белене

03.09.2015 11:35
cadastre.jpgАгенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път І-3 Бяла - Ботевград при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен“. Първокласният път е основна пътна артерия, свързваща Североизточна и Югозападна България.  

Отворена е постъпилата оферта за корекция на р. Паничарка

02.09.2015 16:14
balk_overpass_ilystration.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта за определяне на изпълнител за строителство на подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. „Дядо Дянко“, който е част от обект: път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000 - участък от км 10+940,74 до км 16+010.
RSS Icon