Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в Североизточен район

23.09.2014 13:14
cold_recycling.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са офертите за строителство и надзор на близо 14 километра от път III-235 в област Силистра

19.09.2014 18:00
100_4847.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на рехабилитацията на път III-235 от км 39+117 до км 53+023, в област Силистра, както и за надзор на строително-монтажните работи.  

4 са отворените ценови оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

19.09.2014 17:44
100_4858.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

18.09.2014 17:50
P9182078.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са ценовите оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси, касаещи РПМ

18.09.2014 17:45
P9182099.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.

Утре се отварят ценовите оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

18.09.2014 15:13
DSC_2339.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.

Отварят се офертите за строителство и надзор на близо 14 километра от път III-235 в област Силистра

18.09.2014 14:49
P4299193.JPGУтре, 19.09.2014 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител на рехабилитацията на път III-235 от км 39+117 до км 53+023, в област Силистра, както и за надзор на строително-монтажните работи.

Отварят се ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

17.09.2014 17:59
Trakia_lot_4_2_09_07_2013.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ.    

Със средства от ОП „Регионално развитие“ са рехабилитирани участъци от пътя до Узана

17.09.2014 12:05
DSC03101.JPGУчастъци от третокласния път Габрово – Узана, които в града съвпадат с бул. ”Трети март” и бул.”Никола Вапцаров”, са рехабилитирани със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и са въведени в експлоатация. Пътната отсечка осигурява достъп до местността „Узана”, която в стратегиите за развитие на община Габрово е предвидено да бъде развита като основна туристическа дестинация.  
RSS Icon