Начало » Пресцентър » Новини

Новини

7 са отворените ценови оферти за надзор при рехабилитацията и новото строителство на 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

16.06.2014 12:09
P6169566.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор за обект: Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Обектът се финансира от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

По ОПРР се рехабилитират 14,6 км от път III-7602, свързващ областите Ямбол и Хасково

16.06.2014 12:05
photo_lot59.jpgИзпълнени са над 90% от строително-монтажните дейности по проекта за рехабилитация и реконструкция на 14,6 км от път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Голям Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол.  

Отварят се ценовите оферти за надзор при рехабилитацията и новото строителство на 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

13.06.2014 17:25
imagesCA6OQ3A7.jpgНа 16 юни т. г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор за обект: Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Обектът се финансира от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.  

8 са отворените оферти за рехабилитацията на над 36 км от път II-62 Дупница - Самоков и около 10 км от I-6 Кюстендил - Перник

10.06.2014 17:36
P6109531.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V”. В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 – рехабилитация на път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633 /36,37 км/; участък 2 – проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650 /6,8 км/, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450 /4,06 км/, път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627 от км 0+000 до км 5+100 /5,1 км/; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10 /9,9 км/.

Утре се отварят офертите за рехабилитацията на над 36 км от път II-62 Дупница - Самоков и около 10 км от I-6 Кюстендил - Перник

09.06.2014 13:05
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V”. В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 – рехабилитация на път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633 /36,37 км/; участък 2 – проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650 /6,8 км/, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450 /4,06 км/, път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627 от км 0+000 до км 5+100 /5,1 км/; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10 /9,9 км/.

Европейската комисия одобри проекта за изграждане на Северна скоростна тангента по ОПРР 2007-2013 г.

05.06.2014 11:55
SST__.jpgНа 4 юни 2014 г. с решение на Европейската комисия е одобрен проектът „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Обектът ще се финансира по схемата „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”.  

Определен е изпълнителят на рехабилитацията и новото строителство на над 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

04.06.2014 17:50
P4299193.JPGОпределен е изпълнителят на рехабилитацията и новото строителство на 5,075 км от път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, подписа решението за класиране на участниците в тръжната процедура и определяне на изпълнител на обекта.  

Две са отворените оферти за биоукрепване на участъци от път І-5 Кърджали – Хасково

03.06.2014 16:33
2014_6.JPGДве са отворените оферти за "Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково-Кърджали в участъци: от км 380+500 до км 380+600 (дясно); от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно)".  

Утре се отварят офертите за биоукрепване на участъци от път І-5 Кърджали – Хасково

02.06.2014 17:30
api_building_new.jpg Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за „Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково-Кърджали в участъци: от км 380+500 до км 380+600 (дясно); от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно)“.
RSS Icon