Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Утре се отварят ценовите оферти за разширен идеен проект за обхода на град Габрово и тунела под връх Шипка

20.02.2014 16:22
Logo-OPT.png Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Изработване на Разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“.  

6 са отворените оферти за ремонт на надлеза на път III-5007, в района на Николаево

19.02.2014 17:00
greda_nadlez_ilystration.jpgВ Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите на участниците в откритата процедура за "Избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на обект: "Път III-5007 с. Ветрен – Николаево - Конаре – надлез над път I-6 при км 20+250".  

14 са отворените оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

18.02.2014 18:06
P2187592-1.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 14-те оферти за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Близо 8,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на 19 км от път ІІ-13 Криводол – Девене - Борован

18.02.2014 11:29
P2187514.JPGПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора с изпълнителя на рехабилитацията на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца. По ОП „Регионално развитие“ ще бъдат основно ремонтирани 19,026 км от второкласния път. Строителните работи на лот 47 ще започнат през следващите седмици с подобряването на метеорологичните условия.  

Отворено е ценовото предложение за изготвяне на доклади по ОВОС

18.02.2014 11:15
18_02_2014_OP.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворено ценовото предложение за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.  

Подписани са договорите, свързани с изграждането на Северната скоростна тангента

17.02.2014 13:32
P2177403.JPGПодписани са договорите, необходими за изграждането на Северната скоростна тангента - от км 0+000 до км 16+540. В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха подписани три договора, свързани с изпълнението на лот 70 от ОП „Регионално развитие“. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Стефан Чайков подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Утре се отварят офертите за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

17.02.2014 13:09
P7154307_markirovka.JPG Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

17.02.2014 13:03
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.  

На 17 февруари ще бъдат подписани договорите за изграждането на Северната скоростна тангента

14.02.2014 16:51
SST__.jpgНа 17 февруари – понеделник, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков ще подпише договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проектиране и строителство и за строителен надзор на Северната скоростна тангента - от км 0+000 до км 16+540. Общата дължина на участъка е 16,54 км. Проектът е лот 70 от ОП „Регионално развитие“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  
RSS Icon