Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Ред и условия за издаване на безплатен годишен винетен стикер

08.07.2014 20:46
vignette.jpgВъв връзка с падналата градушка, нанесла щети на автомобилите, Агенция "Пътна инфраструктура" припомня реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер:  

Трима са кандидатите за проектиране и строителство на I-ия етап от Западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37, осигуряващ връзката с АМ „Тракия“

08.07.2014 17:28
P7080645.JPGТри са отворените оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство на обект“. Проектът е по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.

По ОПРР завърши рехабилитацията на 14,6 км от път III-7602, свързващ областите Ямбол и Хасково

08.07.2014 13:05
photo_03.jpgИзпълнени са 100% от строително-монтажните дейности по проекта за рехабилитация и реконструкция на 14,6 км от път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Голям Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол. Проектът е лот 59 от петия етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

6 са отворените оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси

08.07.2014 13:00
P7080620.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.  

Отварят се ценовите оферти за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково - Кърджали

07.07.2014 16:50
bioukrevane.jpgНа 9 юли в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково-Кърджали в участъци: от км 380+500 до км 380+600 (дясно), от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно).  

12 са ценовите оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

07.07.2014 16:45
P7070604-0.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.  

Утре се отварят офертите за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси

07.07.2014 16:40
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.  

Отварят се офертите за проектиране и строителство на първия етап от западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37 - АМ „Тракия“ - Пазарджик

07.07.2014 16:15
Pazardjik_tabela.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство на обект“. Проектът е по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.

По ОП „Транспорт“ завърши изграждането на обходния път на Враца

06.07.2014 13:30
P7060548.JPGОт днес в експлоатация е обходният път на град Враца. Проектът „Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Новият обект откриха председателят на Народното събрание Михаил Миков, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков.
RSS Icon