Начало » Пресцентър » Новини

Новини

В АПИ ще бъдат отворени офертите за извършване на преводи по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“

21.11.2013 17:30
api_building_new.jpgУтре в Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за: "Избор на изпълнител за извършване на преводи в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и от български на английски език по проект "Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" акроним на проекта AccessNet".  

12 са отворените ценови оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

20.11.2013 16:46
imagesCA6OQ3A7.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”.  

Завърши ремонтът на път III-866 Смолян - Стойките

19.11.2013 17:47
III-866_1.jpgЗавършиха ремонтните дейности на участъка от път III-866 Смолян – Стойките. Преди седмица Агенция „Пътна инфраструктура“ започна изкърпване на настилката, за да се подобри състоянието й преди началото на зимния туристически сезон. На обекта са положени 1330 тона асфалт.  

Утре се отварят ценовите оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

19.11.2013 16:35
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”. Пътният участък е на територията на област Кюстендил и преминава през селата Пастух и Четирци. Началото му е при км 4+810, след обходния път на град Бобошево.

11 са отворените оферти за проектиране на над 700 км пътна инфраструктура

15.11.2013 18:01
PB156518.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020”. Тя е по 6 обособени позиции.

Над 13 млн. лв. са инвестирани в рехабилитацията на 25 км пътища в област Плевен

15.11.2013 12:50
DSC_1171.jpgЗавърши рехабилитацията на 25.519 км републиканска пътна инфраструктура в област Плевен. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

30 км пътна мрежа и 4 големи съоръжения са рехабилитирани по проект на ОПРР в област Велико Търново

15.11.2013 11:15
photo_02.jpgЗавърши рехабилитация на 30.019 км републиканска пътна инфраструктура в област Велико Търново. Проектът е част от втория етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет. В лот 19 са включени участъци от път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, път II-53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и път III-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778.  

Със заповед на инж. Чайков от утре се въвежда зимно поддържане на републиканската пътна мрежа

14.11.2013 14:26
PB146493.JPGСъс заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков от утре – 15 ноември, се въвежда зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Режимът вече е въведен по рисковите места – високопланински пътища и проходи като Петрохан, Шипка, Предела, участъци от пътища в област Смолян и др., съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Инж. Дончо Атанасов e назначен за член на УС на АПИ

14.11.2013 14:15
api_building_new.jpgМинистърът на регионалното развитие Десислава Терзиева назначи инж. Дончо Атанасов за член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
RSS Icon