Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Отворена е ценова оферта за проектиране и строителство на обект при км 160+150 от път I-5 Габрово – Шипка

27.09.2013 12:29
P9276049.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е отворена ценовата оферта на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: “път I-5 Габрово – Шипка, км 160+150 – пропадане на пътно платно”. Отворената ценовата оферта е на Обединение „Пси Ранконик Про Инженеринг", на стойност 237 855.83 лв. без ДДС – обща цена за изпълнение на договора, разпределена както следва:

Инж. Чайков подписа договорите за строителство на 4 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”

26.09.2013 16:57
P9266017.JPGПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договорите за строителство на четири проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”. Пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани са с обща дължина над 65 км, на територията на четири области в страната, а средствата вложени в строителство ще бъдат над 38,2 млн. лв. с ДДС.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за проектиране и строителство на обект при км 160+150 от път I-5 Габрово – Шипка

26.09.2013 16:51
Road.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: “път I-5 Габрово – Шипка, км 160+150 – пропадане на пътно платно”.  

Инж. Чайков участва в дискусионния форум „Строителството през 2014 г. – перспективи и предизвикателства“

24.09.2013 17:30
P9245984_Chaykov.JPGДнес инж. Стефан Чайков, председател на Агенция „Пътна инфраструктура” участва в дискусионния форум „Строителството през 2014 г. – перспективи и предизвикателства“. Новите търгове за текущ ремонт и поддръжка на пътищата по области ще бъдат обявени вероятно през февруари за 27-те области, за да има технологично време за провеждането им. Сегашните договори, изтичат в периода август - октомври следващата година, подчерта инж. Чайков.  

Отворени са ценовите предложения за възстановителни работи по моста на река Въча на пътя Борино - Девин

24.09.2013 17:24
greda_nadlez_ilystration.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно – възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път  ІІІ-197 „Борино – Девин“ при км 79+660“.

Отворени са ценовите оферти за надзор на лот 47 от Оперативна програма „Регионално развитие“ в област Враца

24.09.2013 17:06
100_4414.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти по процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга, във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път II-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за възстановителни работи по моста на река Въча на пътя Борино - Девин

23.09.2013 16:10
greda_nadlez_ilystration.jpgНа 24.09.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно – възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път  ІІІ-197 „Борино – Девин“ при км 79+660“.  

Утре се отварят ценовите оферти за строителен надзор на лот 47 от Оперативна програма „Регионално развитие“ в област Враца

23.09.2013 13:39
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти по Процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на консултантска услуга, във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път II-13 граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“.

По ОПРР завърши рехабилитацията на над 23 км от път III-106 Благоевград-Станке Лисичково-ГКПП Македония

20.09.2013 13:40
Picture_Lot_40_20_09_2013.JPGЗавърши рехабилитацията на 23.463 км от път III-106 Благоевград-Станке Лисичково-ГКПП Македония от км 0+000 до км 1+820 и от км 2+700 до км 24+343.52. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  
RSS Icon