Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Отворена е офертата за изпълнител на допълнителни работи на обект път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

21.06.2013 17:35
P6214057.JPGЕдна е постъпилата и отворена оферта за определяне на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица на обект: път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368.  

В АПИ ще бъдат отворени офертите за проектиране и строителство на допълнителни работи за обект път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

20.06.2013 18:10
Logo-OPT.png Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица на обект: път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368.

Въвежда се временна организация на движението във връзка със строителството на връзката на АМ „Хемус” със Софийски Околовръстен Път” – пътен възел Яна

19.06.2013 19:01
3-IMG_20130521_160128.jpgВъвежда се временна организация на движението във връзка със строителството на връзката на АМ „Хемус” със Софийски Околовръстен Път” – пътен възел Яна.От днес 19 юни до 31 юли се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по южното платно на път І-1 /Д. Богров/ в участъка  на пътен възел път ІІ-18/ Околовръстен път /, като движението на пътни превозни средства се извършва в северното платно и по двете ленти на новото трасе.  

Две са подадените оферти за монтиране на химически санитарни възли на АМ „Тракия“

19.06.2013 14:52
100_4260.JPG В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за „Доставка, монтиране и поддържане чрез предоставяне под наем на химически санитарни възли на площадките за отдих по лот 2, лот 3, лот 4 и лот 5 от AM „Тракия“. Офертите, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ, са на:  

6 са офертите за дигитализиране на архива на проектите по ОПТ

18.06.2013 17:11
000_0809.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма ”Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  

Утре ще бъдат отворени офертите за монтирането на химически санитарни възли на АМ „Тракия“

18.06.2013 16:42
IMG_8751.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за  „Доставка, монтиране и поддържане чрез предоставяне под наем на химически санитарни възли на площадките за отдих по лот 2, лот 3, лот 4 и лот 5 от AM „Тракия".    

Завърши рехабилитацията на 8,5 км от път III-293 Александрия – Коритен - Северняк

18.06.2013 14:45
DSC07831.JPGПриключиха строително-монтажните работи по рехабилитацията на 8,5 км от път III-293 Александрия - Коритен - Северняк от км 35+927 до км 44+400. Реконструкцията на участъка на територията на област Добрич е финансирана от ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013“, по проект „ДОБРОМИР - КРУШАРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТ”.    

Отворени са офертите за „Публичност и визуализация“ на проектите от петия етап на ОПРР

18.06.2013 14:40
000_0796.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител за осъществяване на дейност "Публичност и визуализация" за обектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013“. Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  

Отворена е ценовата оферта за изготвяне на оценителски доклади за обезщетения при отчуждаването на имоти за инфраструктурни обекти

18.06.2013 14:20
100_4241.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворено ценовото предложение на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценителски доклади от независим оценител, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с инвеститор Агенция „Пътна инфраструктура”. Ценовото предложение на „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД е:
RSS Icon