Начало » Проекти » Проекти по ОП "Транспорт" » АМ "Струма" - лот 3

АМ "Струма" - лот 3

EU.pnglogo-bg-right-no-back.png


 

Техническо описание:

 

Общата дължина на автомагистрала „Струма“ - от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Тя е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. Трасето на автомагистралата е разделено на четири участъка. Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация. За доизграждане остава лот 3, от Благоевград до Сандански, с дължина от 62 км. Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Трасето на АМ „Струма” е най-натовареното трасе през България по направлението на републикански път I-1 (Е79), в посока север-юг.


Лот 3.1 Благоевград - Крупник - (12.6 км)

Проектът включва изпълнението на два участъка:

  • участък 1 от км 359+000 до км 366+000 /7 км/
  • участък 2 от км 370+400 до км 376+000 /5,6 км/


Избран изпълнител на проектиране и строителство:
ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ - 154 999 999,92 лв. без ДДС

Срок за изпълнение – 1 280 дни.


Избран изпълнител на строителен надзор: ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ - 1 695 249 лв. без ДДС

 

 

Лот 3.1 - тунел "Железница" - участък от км 366+000 до км 370+400 (4.4 км)

  • Пътни възли: 3 бр.
  • Тунел с дължина 2,040 км
  • Мостове: 2 бр.,преди и след тунела – с обща дължина около 700 м

Lot_3_Struma_.jpg

 

Лот 3.2 Крупник - Кресна
Индикативна дължина (23,6 км)
и обходен път на гр. Кресна (5,5 км)

Лот 3.2 е разделен на два участъка -
Лот 3.2.1 от км 375+860 до км 389+100 (13,2 км)
Лот 3.2.2 от км 389+100 до км 399+500 (10,4 км) и обходен път на гр. Кресна (5,5 км)


Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”

Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените обсъждания на доклада по ОВОС и доклада за оценка на степента на въздействие на лот 3.2 на АМ "Струма"
Лот 3.3 Кресна - Сандански от км 397+000 до км 420+324 (23.6 км)

Избран изпълнител на проектиране и строителство:
„Струма Лот 3.3“ - 
234 123 012 лв. без ДДС

Старт на строителство – 30 август 2016 г.

Срок за изпълнение - 1280 дни

Избран изпълнител на строителен надзор: „Пътинвестинженеринг“ ЕООД - 2 998 161.28 лв. без ДДС

Комитет за наблюдение на изграждането на АМ „Струма“

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.