АМ "Струма" - лот 3.2

EU.pnglogo-bg-right-no-back.png


Проект лот 3.2 от АМ "Струма"

 

Общата дължина на автомагистрала „Струма“ - от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Тя е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 

Лот 3.2 Крупник - Кресна

Индикативна дължина (23,6 км)

 

Лот 3.2 е разделен на два участъка:

Лот 3.2.1 от км 375+860 до км 389+100 (13,2 км)

Съоръжения:

 • п.в. „Полето“
 • п.в. „Мечкул“
 • п.в. „Стара Кресна“
 • тунел „Симитли“ (211 м)
 • тунел „Ракитна“ (1 135 м)
 • тунел „Стара Кресна“ (1 052 м)
 • 10 бр. виадукта, 3 бр. надлези и подлези

Индикативна стойност на обществената поръчка за проектиране и строителство: 444 796 305 лв. без ДДС.

 

Лот 3.2.2 от км 389+100 до км 399+500 (10,4 км) и обходен път на гр. Кресна (5,5 км)

Съоръжения:

 • тунел „Тисата“ (171 м)
 • тунел „Света Неделя“ (1,3 км)
 • тунел „Кресна 1“ (358 м)
 • тунел „Кресна 2“ (230 м)
 • 11 бр. виадукта, 9 бр. надлези и подлези

Индикативна стойност на обществената поръчка за проектиране и строителство: 430 525 209 лв. без ДДС.

 

Struma_LOT_3.2.bg.jpg

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

КАРТИ

 


 

Актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”

 


 

Допълнително актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”


Задание

 Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”