Начало » Проекти » Проекти по ОП "Транспорт" » АМ „Струма” » АМ „Струма” Лот 1, участък „Долна Диканя – Дупница”

АМ „Струма” Лот 1, участък „Долна Диканя – Дупница”

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

 

Обектът е част от Европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система.

Началото на автомагистралата в разглеждания участък започва от края на изпълнения участък Даскалово - Долна Диканя при км 305+220 и завършва при км 322+000. Участък Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000 е част от първокласен път І-1/Е-79 / Видин - София - ГКПП „Кулата”.

 

 

 • Обща дължина: 16.780 км
 • Автомагистрала с габарит 29 м
 • Проектна скорост: 120 км/час
 • Пътен възел “Долна Диканя” с надлез при км 305+467: 1 бр.
 • Пътен възел "Дупница – Север” с подлез при км 319+552: 1 бр.
 • Големи съоръжения: 18 бр.

 

API-BIG-IMG-1254299299735.jpg

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

 • Изпълнител: „КОНСОРЦИУМ СТРУМА – 1”
  • Водещ лидер - „ИМПРЕЗА” АД,
  • Партньори: „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130131711, и „ПЪТСТРОЙ-92” АД, ЕИК 121015330

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 70 240 800 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-27/30.09.2011 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 28.09.2011 г.

Срок за изпълнение: 23 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”, ЕИК 176075469, включващо участници в обединението  „Пловдивинвест“ АД  с ЕИК 825240527 и „Гама сървисиз“ ЕООД с ЕИК 201367072

Стойност на договор: 323 280,00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-36-22/ 30.09.2011 г.

Извършва се авторски надзор през цялото време на строителство на обекта от фирма “Ню Ит и Инженеринг“.

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Първа копка на АМ "Струма" - лот 1

   

Официална церемония по откриването на АМ ''Струма'' - лот 1

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) – одобрен с Решение на Европейската комисия на 27.02.2013 г. за проект: Автомагистрала „Струма“ Лотове 1, 2 и 4

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Договор за предоставяне на БФП от 01.12.2011 г. 

Стойност на договор за БФП:  581 787 858,70 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 465 430 286,96 лв. с ДДС

Национално съфинансиране: 116 357 571,74 лв. с ДДС

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 54 от 09.03.2011 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2011-0047

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2011/S 49-080180 от 11.03.2011 г. 

 

Тръжна документация:

Екип на Изпълнителя Консорциум „Струма-1“

1.

инж. Васил Йочев

Ръководител обект

2.

инж. Алекси Алексиев

Зам. ръководител обект

4.

инж. Койчо Бояджиев

Ръководител проектантски екип

5.

инж. Тамара Берберова

Проектант – част „Пътна“

6.

инж. Елза Романова

Водещ проектант – част „Конструкции“

7.

инж. Константин Кузманов

Част „Геология и хидрогеология“

8.

инж. Милен Димиев

Част „ГФК“

 

Информация за контакти с Консорциум „Струма-1“

Адрес

гр. София 1619,  ул. „Дамяница” № 3-5

Телефон

+359 2 9151874

Факс

+359 2 9151755

Електронна поща

strumalot1@gbs-bg.com

 

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 74 от 08.04.2011 на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2011-0053 

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2011/S 70-113507 от 09.04.2011 г.

 

Тръжна документация:

Екип на Изпълнителя ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”

1.

инж. Иван Гемижев

Приобектов ръководител екип

2.

инж. Емилия Младенова

Зам. Ръководител част „Пътна“

3.

инж. Илия Илиев

Зам. Ръководител част „Съоръжения“

 

Информация за контакти с ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”

Адрес

гр. Пловдив 4000, бул. Руски № 15

Телефон

+359 32 634 646

Факс

+359 32 626 215

Електронна поща

infrastruma@abv.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.