Начало » Проекти » Проекти по ОП "Транспорт" » АМ „Струма” » Автомагистрала „Струма“ ЛОТ 2, участък „Дупница – Благоевград”

Автомагистрала „Струма“ ЛОТ 2, участък „Дупница – Благоевград”

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Обектът е част от Общоевропейски транспортен коридор № ІV, свързващ Германия с Турция, през Чехия, Австрия/Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция.

Автомагистрала „Струма“ е основен маршрут на движение в посока София – ГКПП „Кулата” по първокласен път І-1/Е-79 /.

Началото на АМ „Струма” участък ЛОТ 2 започва при км 322+000, което съвпада с края на участък ЛОТ 1 Долна Диканя – Дупница. Края на участъка е при км 359+483.52.

Обща дължина: 37,48 км

За участъка има разработен идеен проект от 2012 г. Съгласно идейния проект основните технически параметри на пътя са: 

 

 • Автомагистрала с габарит А 29
 • Проектна скорост: 120 км/час
 • Пътни възли: 4 бр.
 • Тунели: 2 бр. с дължина под 500 м

 

API-BIG-IMG-1254299316736.jpg

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

 • Изпълнител: КОНСОРЦИУМ „СТРУМА-ЛОТ 2“, ЕИК 176441201  

  • Водещ партньор - „Импреза“ АД – Италия, гр. Рим, вписано в Търговско-промишлената палата, селскостопанска и занаятчийска палата на Рим под № 02353280585

  • Партньори - „ГБС Инфраструктурно строителство” АД – гр. София, ЕИК 130131711 и „Пътстрой-92“ АД – гр. София ЕИК 121015330

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за проектиране и строителство: 358 722 000.00  лв. с ДДС

Договор за проектиране и строителство: РД-33-2/ 27.02.2013 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: РС-35/ 29.07.2013 г.

Срок за изпълнение на технически проект и строителство: 22 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: ДЗЗД „Обединение „Струма-ПП“ ЕИК 176486381

  • Водещ партньор - „Пътинвест-инженеринг” АД – гр. София, ЕИК 831643582

  • Партньор - „Пътпроект“ ЕООД – гр. София, ЕИК 831615056

Стойност на договор: 2 949 843.00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: Договор № РД-36-5/ 20.05.2013 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

АМ ''Струма'' - лот 2

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проект „Строителство на автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4 и подготовка на лот 3“

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен с Решение на Европейската комисия от 27.02.2013 г.

Договор за предоставяне на БФП от 01.12.2011 г. 

Стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП):  581 787 858.70 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 465 430 286.96 лв.

Национално съфинансиране: 116 357 571.74 лв.

 

Тръжни процедури:

 1. Ограничена процедура по ЗОП с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА” ЛОТ 2, УЧАСТЪК ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+000“

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 25 от 24.02.2012 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2012-0011

 

Публикуване на Обявление: и обявление публикувано в Официален вестник на ЕС под № 2012/S 41-066384 от 29.02.2012 г.

 

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя КОНСОРЦИУМ „СТРУМА-ЛОТ 2“

1.

Господин Господинов

Ръководител на обекта

2.

Янко Костов

Заместник ръководител на обекта

3.

Стамен Станев

Отговорник по качеството

4.

Любен Симеонов

Ръководител проектантски екип

5.

Йордан Прашанов

Проектант част „Пътна“

6.

Климент Вълчев

Проектант част „Конструкции“

7.

Никола Доцев

Проектант част „Геодезия”

8.

Константин  Кузманов

Проектант част „Геология”

 

Информация за контакти с КОНСОРЦИУМ „СТРУМА-ЛОТ 2“

Адрес

гр. София 1619,

ул. „Дамяница” № 3-5

Телефон

+359 2 91 51 874

Факс

+359 2 91 51 755

Интернет страница

-

Електронна поща

strumalot2@gbs-is.com

        2.   Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „АМ „СТРУМА”, ЛОТ 2 „ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52“

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 4 от 21.01.2013 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2013-0002 

Публикуване на Обявление: и обявление публикувано в Официален вестник на ЕС под 2013/S 017-024752 от 24.01.2013 г.

 


 

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя ДЗЗД „Обединение „Струма-ПП“

1.

Веселина Христова

Ръководител на екипа

2.

Ангел Камберов

Заместник ръководител част „Пътна“

3.

Димо Махов

Заместник ръководител част „Съоръжения“

4.

Венера Софева

Инженер по материали

5.

Андрей Георгиев

Координатор по безопасност и здраве

6.

Мария Костова

Инженер по количества

7.

Ангел Божков

Инженер геодезист

8.

Драгомир Драгнев

Инженер геодезист

9.

Димитър Хвърлев

Инженер по тунелно строителство

10.

Никола Гащаров

Геолог

11.

Александър Ризаков

Специалист по част „Пътна“, отговорник на участък

12.

Александър Сливков

Специалист по част „Пътна“, отговорник на участък

13.

Йордан Анастасов

Специалист по част „Пътна“, отговорник на участък

14.

Лариса Хаджиева

Специалист по част „Съоръжения“, отговорник на участък

15.

Георги Симеонов

Специалист по част „Съоръжения“, отговорник на участък

16.

Димка Делчева

Специалист по част „Съоръжения“, отговорник на участък

17.

Ванчо Тошев

Специалист по част „Пътна“

18.

Михаил Михайлов

Специалист по част „Конструкции“

19.

Йончо Влахов

Специалист по част „Геология“

 

Информация за контакти с ДЗЗД „Обединение „Струма-ПП“

Адрес

1619 София,

бул. „Цар Борис ІІІ“ № 257

Телефон

+359 2 957 05 11

Факс

+359 2 957 18 02

Електронна поща

office@pie.bg

 

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.