АМ "Тракия"

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Проект „Доизграждане на АМ „Тракия” Лот, 2, 3 и 4

Автомагистрала “Тракия” е част от общоевропейския транспортен коридор VІІІ и Транс-европейската магистрала.

Нейното изграждане е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение.

Проектът бе одобрен за финансиране по ОПТ на 6 то заседание на Комитет по Наблюдение на ОПТ на 08.06.2009 г.


Формулярът за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ е одобрен от ЕК на 21 декември 2010 г.

 

 Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора от км 210+100 до км 241+900”, обща дължина: 31.8 км

Финансиращи институции Кохезионен фонд–80%; Национален бюджет-20%
Стойност на договора за строителство 137 868 000 лв. с ДДС
Стойност на договора за надзор 1 349 578.80 лв. с ДДС
Начало на строителните работи 9 юни 2010 г.
Завършване на строителството юни 2012 г.
Пуснат в експлоатация   
1 юли 2012 г.
 API-Trakia.jpg

 

Лот 3 „Нова Загора-Ямбол от км 241+900 до км 277+597”, обща дължина: 35.7 км

Финансиращи институции Кохезионен фонд–80%; Национален бюджет-20%
Стойност на договора за строителство 133 973 908 лв. с ДДС
Стойност на договора за надзор 1 077 240 лв. с ДДС
Начало на строителните работи 2 август 2010 г.
Завършване на строителството август 2012 г.

Пуснат в експлоатация                                12 юли 2012 г.


 

Лот 4 „Ямбол-Карнобат от км 276+200 /съвпада с км 277+597/ до км 325+280”, обща дължина: 49.08 км

Финансиращи институции

Кохезионен фонд–80%; Национален бюджет-20%

Стойност на договора за строителство

209 646 720 лв. с ДДС

Стойност на договора за надзор

974 400 лв. с ДДС

Начало на строителните работи

6 октомври 2010 г.

Завършване на строителството

30.05.2013 г. (към основния договор е подписано допълнително споразумение 53-00-436/15.01.2013 г., с което е увеличен срокът за изпълнение на СМР). За участъка от км 276+200 до км 291+000 е издадено разрешение за ползване на 02.01.2013 г.

Пуснат в експлоатация                             15.07.2013 г.

Формулярът за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ е одобрен от ЕК на 21 декември2010 г.

Одобрено предоставяне на съфинансиране - 357, 724,489 евро.


Линк към сайта на АМ "Тракия"