Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране

Стратегически пътни проекти с национално финансиране

API-LOGO_NEW-mini.png

 Стратегически пътни проекти с национално финансиране


Автомагистрала "Хемус"

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Ябланица и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина близо 170 км.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Неизградената част от автомагистралата започва от гр. Ябланица, област Ловеч, и завършва при с. Белокопитово, област Шумен. Тя ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

 

 

Автомагистрала "Европа"

В края на декември 2018 г. Министерски съвет реши път I-8 Калотина - София да бъде част от бъдещата АМ "Европа". 

Ще бъдат реконструирани 31,5 км от съществуващото трасе на път I-8 Калотина-София в участъка от Калотина до п.в. "Храбърско" и ще бъде построено ново трасе от п.в. "Храбърско" до Северната скоростна тангента.

Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № Х, чрез модернизацията на който ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по Транс - Европейските транспортни коридори №IV и №VIII в посока морска граница гр. Бургас, Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №IV от Транс – Европейската транспортна мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма.

През 2018 г. бяха подписани договорите за проектиране и строителство на 31,5 км от път I-8 Калотина-София. Реконструкцията на пътя ще бъде изпълнена по два проекта: