Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г. » „Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

„Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpg

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ  2007 - 2013 г.

„Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240“
 и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР
 на път II-55 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

Наименование на проекта

"DEVELOPING QUALITY ACCESSIBILITY NETWORKS FOR CREATING A COMMON FUTURE" ("Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще")

Бюджет на проекта

32.332 млн. евро

Наименование на проекта на територията на България

Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372 и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-35 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

Бюджет на проекта на територията на България

14.952 млн. евро

Техническо описание

1. "Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372".

Пътният участък е с обща дължина 14 км. Започва от град Чепеларе - км 80+200, и завършва на км 94+372, където е началото на изпълнената в периода 2008-2010 г. рехабилитация и частична реконструкция на участъка Соколовци – Смолян - Средногорци. Габаритът на пътя е двулентов.

2. "Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300".

Проектът включва проектиране и изпълнение на строителни работи за възстановяване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътя, нарушени вследствие на неблагоприятни климатични условия. Дейностите по договора за инженеринг са изпълнени в периода от януари 2007 г. до август 2009 г.

Водещ партньор

ЕGNATIA ODOS SA - Гърция

Партньор 2

Агенция "Пътна инфраструктура" - България

Партньор 3

Region of East Macedonia and Thrace - Гърция

Реализация на проекта

Подписан е Договор за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на развитието и конкурентоспособността на Гърция) на 28.11.2011 г.

 

Обектът "Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300" е изпълнен в периода 2007-2009 г. Направените разходи за проектиране, строителство и строителен надзор са възстановени съгласно условията на програмата. На обекта са монтирани постоянни обяснителни табели и са разпространени информации до медиите с цел популяризиране на получената финансова подкрепа от ЕФРР по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България.

 

За обект "Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372" изпълнител на строителните работи е ДЗЗД "СОКОЛОВЦИ 2013", в което участват "Интегрирани пътни системи" АД и "Инфраструктурна компания" АД. Договорът е на стойност 9.778.037,43 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от "ЕЖИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

 

Строителството започна на 06.02.2014г. с подписването на Протокол образец 2а и приключи на 17.11.2014 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

 

На обекта са извършени локални ремонти за възстановяване на пътната конструкция, работи по отводнителната система на пътя, ремонт на съществуващи и изграждане на нови подпорни и укрепителни стени, полагане на изравнителен пласт и износващ пласт асфалтобетон, монтиране на нова стоманена предпазна ограда, възстановяване на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка. Рехабилитацията на пътния участък допринася за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

Разрешение за ползване на път II-86 е издадено на 15.12.2014 г.


Warning: file_put_contents(E:\Website\www/files/cache/pages/b/g/%/bg%2Fprogrami%2Fteritorialno-strudnichestvo%2Fprograma-greece-bulgaria-2007-2013-g%2Frehabilitaciya-na-pt-ii-86-chepelare-sokolovci-ot-km-80200-do-km-94240-i-inzhenering-izgotvyane-na-tehnicheski-proekt-i-izvrsh.cache): failed to open stream: Invalid argument in E:\Website\www\concrete\core\libraries\page_cache\types\file.php on line 67