Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г. » Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443

Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443

TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpg

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ  2007 - 2013 г.

В рамките на проект AccessNet по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“ е изпълнен допълнителен подпроект: „Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“.  

Третокласният път се намира на територията на областите Смолян и Кърджали и е единствената пътна връзка към Златоград и околните населени места.  Пътят свързва община Златоград със съседните общини - Мадан, Неделино и Кирково, и осигурява връзката между път II-86 Рудозем - Смолян - Асеновград и път I-5 Кърджали – Маказа.

Рехабилитирани са общо 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски. Целта е възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на третокласния път.

С реконструкцията на път III-867 се улеснява достъпът на жителите от община Златоград до административни, здравни, образователни и културни услуги. Подобрява се и връзката с ГКПП Златоград - Термес – Ксанти, което е допълнителен стимул за развитието на региона.

 

 

Наименование на проекта

„Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“

Акроним на проекта

AccessNet

Бюджет на проекта

32.332 млн. евро

Наименование на проекта на територията на България

„Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“

Бюджет на проекта на територията на България

5 506 848,54 евро с ДДС (обща стойност на сключените договори за строителство и строителен надзор за трите участъка)

Техническо описание

 

 

Обектът „Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски“ е разделен на 3 участъка:

 

  1. участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5,081 км;
  2. участък от км 28+135 до км 32+478, преминаващ през центъра на град Златоград - 4,3 км;
  3. участък от км 32+478 до км 38+443 - 5,9 км.

 

При изграждането на пътната настилка на първия и третия участък ще се използва технологията „студено рециклиране“.

 

Триклонното кръстовище на бул. „България“ и ул. „Хан Пресиян“ в центъра на Златоград ще бъде реконструирано в кръгово. Основно ще бъдат ремонтирани два моста при км 37, които са в третата отсечка.

Водещ партньор

ЕGNATIA ODOS SA - Гърция

Партньор 2

Агенция "Пътна инфраструктура" - България

Партньор 3

Region of East Macedonia and Thrace - Гърция

Реализация на проекта

Подписан е Договор за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на развитието и конкурентоспособността на Гърция) на 28.11.2011 г.

 

Изпълнител и на трите участъка е "ПСТ ГРУП" ЕАД. Общата стойност на строително-монтажните дейности за трите участъка е 10 649 946,37 лв. с ДДС.

 

Строителният надзор на отсечките е осъществен от „Екоинженеринг“ ЕООД /за участък 1 и 3/ и от „Еко Бул“ /за участък 2/. Договорите за строителен надзор са на обща стойност 120 348 лв. с ДДС.

 

Строителството започна с подписването на Протокол образец 2а на 15.09.2015 г. /за участък 1 и 2/ и на 02.10.2015 г. /за участък 3/ и приключи на 10.12.2015 г. за трите участъка с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

 

На трите участъка са положени нови пластове неплътен и плътен асфалтобетон, като за участък 1 и 3 е използвана технологията „студено рециклиране“, почистени са съществуващите окопи и са изградени нови окопи и водостоци. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. С реконструкцията на трите участъка от път III-867 значително се повишава безопасността и удобството при пътуване.

 

 

Разрешенията за ползване на първи и втори участък са издадени на 18.12.2015 г., а на трети участък – на 29.12.2015 г.

 

 

 

 

Новини