Начало » БГ ТОЛ » Условия за доставчици на услуги

Условия за доставчици на услуги

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ


Общи условия към договорите, сключвани между Агенция „Пътна инфраструктура“ и доставчици на карти за гориво, съгласно чл. 10, ал. 6 от Закон за пътищата

Договор за предоставяне на услуги по плащания чрез карти за гориво

Приложение №4 - Спецификация за интерфейса на доставчиците на карти за гориво

Приложение №5 - Инструкция за работа с ПОС терминалите


Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №1 - Технологична съвместимост на бордовите устройства, приложими за национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси

Приложение №2 - Технологична съвместимост на GPS проследяващи устройства, приложими за национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси

Приложение №3 -  Показатели за ефективност при предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №4 - Процедура за доказване на оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част II от Общите условия

Приложение №5 - Процедура за доказване на техническа съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част III от Общите условия

Приложение №6 - Договор за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №7 - Договор за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси


Общи технически изисквания за регистриране на търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, ал.14 от Закона за пътищата (ЗП). Проектът има за цел единствено да предостави предварителна информация на заинтересованите лица за съответните технически изисквания и планираното протичане на процедурата по регистрация.