Начало » Условия доставчици на услуги

Условия доставчици на услуги

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Общи условия към договорите, сключвани между Агенция „Пътна инфраструктура“ и доставчици на карти за гориво, съгласно чл. 10, ал. 6 от Закон за пътищата

Договор за предоставяне на услуги по плащания чрез карти за гориво

Приложение №4 - Спецификация за интерфейса на доставчиците на карти за гориво

Приложение №5 - Инструкция за работа с ПОС терминалите


Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси (национални доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси и доставчици на европейска услуга за електронно събиране на пътни такси)

Общи технически изисквания за регистриране на търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, ал.14 от Закона за пътищата (ЗП). Проектът има за цел единствено да предостави предварителна информация на заинтересованите лица за съответните технически изисквания и планираното протичане на процедурата по регистрация.