Начало » Условия доставчици на услуги

Условия доставчици на услуги

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


 

Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси (национални доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси и доставчици на европейска услуга за електронно събиране на пътни такси)

Общи технически изисквания за регистриране на търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, ал.14 от Закона за пътищата (ЗП). Проектът има за цел единствено да предостави предварителна информация на заинтересованите лица за съответните технически изисквания и планираното протичане на процедурата по регистрация.

Общи технически изисквания и условия за опериране на Доставчици на декларирани данни за целите на предоставяне на услуги за електронно таксуване - ДДД