Начало » Е-винетки » Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло

Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло

Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло


„Съгласно чл. 10а, ал. 5 от Закона за пътищата, при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на счупване или кражба на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер. Същият се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи:

 

- копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (в т.ч. свидетелство за регистрация на автомобила);

- актът за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло. Необходимо е да се представи служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;

- втората част на годишния винетен стикер;

- частта, която е била залепена на счупеното стъкло.

 

При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

 

Напомняме, че съгласно промените в Закона за пътищата от 20 май 2011 г. (ДВ бр. 39), при заплащането на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка“, която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища. Съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 8 винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. Винетката, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

 

Също така, съгласно чл. 21 от Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на превозното средство и продължителността на валидност, както и на втората част е задължение на водача на превозното средство.