Начало » Винетни стикери

Винетни стикери

                                                             


 

    Цени на винетните стикери за 2017 г.

Цени, в лева
 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в лева
Дневна
21
21
21
21
-
Седмична
87
67
53
40
15
Месечна
174 134 105 80
30
Годишна
1743 1340
1050
808
97

 Цени, в евро

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в евро
Дневна
11
11
11
11
-
Седмична
45
34
27
21
8
Месечна
89
69
54
41
15
Годишна
891
685
537
413
50
 

Образци на винетните стикери за 2017 г.

vinetki_2017.jpgОт 22.12.2015 г., съгласно приетите изменения и допълнения в чл. 10а, ал. 4 от Закона за пътища, винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер.

Ред за заплащане на винетна такса


 Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло

телефон за контакт за постъпили плащания:
02 91 73 308


 Информация за винетни стикери от предходни години


Архив - Списъци на разпространителите на винетни стикери - 2010 - 2016 г. 


Архив - Образци на винетни стикери - 2009 - 2016 г. 


Архив - Цени на винетните стикери - 2009 - 2012 г.